0001

Twee vogels, in één beklemmende kooi

29 april 2020

Met de titel ‘Twee vogels, in één beklemmende kooi’ kreeg het verslag van rijwielhouder E. Glaudé over de dagen van de kunstenaar H.N. Werkman voordat hij op 10 april door de Duitse bezetter werd geëxecuteerd,  de plek die het verdiende: een prachtig verzorgd boek. Glaudé vertelt over zijn arrestatie en gevangenschap in het Huis van Bewaring in Groningen tijdens de laatste dagen van de Duitse Bezetting. Hij is er de celgenoot van Hendrik Nicolaas Werkman.

Al tijdens de voorbereidingen van het Werkmanjaar in 2015 leefde de wens om dit bijzondere verhaal als boek uitgegeven. Toen ontbrak de tijd daarvoor. Met een aantal liefhebbers en kenners van het werk van deze grote kunstenaar, pakten we vorig jaar de draad op en namen we het initiatief om rond de viering van 75 jaar bevrijding er een mooi boek van te maken. Uitgeverij Passage was daartoe bereid. Zo ontstond een prachtige uitgave waarin de oorspronkelijke tekst toegankelijk werd gemaakt en voorzien van inleiding, afbeeldingen en annotaties.

Meer info: https://www.uitgeverijpassage.nl/index.php/product/twee-vogels/