Over mij

Schermafbeelding 2020-04-29 om 16.14.00

Geert Lameris

Wat is je positie in de samenleving, welke rol wil je daarin spelen? Het zijn ambitieuze vragen die ik me toch regelmatig stelde en stel. Misschien ligt het antwoord in het werk dat ik doe, het ontwikkelen en produceren van culturele projecten. Met fantasie en emotie iets toevoegen aan het geploeter van het dagelijks leven. Mensen laten genieten van kunst en cultuur, als een levensvoorwaarde naast de zorgen voor werk en gezin. Als adviseur werk ik veel samen met Minke van der Velde, ga na haar website.