IMG_0234Boertjens

Fotoverslag Terug naar het begin 2013

17 november 2014

“We can’t return we can only look behind from where we came” (Joni Mitchell). In 2013  was het thema van het festival Terug naar het begin ‘de terugkeer’.

De individuele en concrete beleving van het terug willen gaan stond centraal: na een mooie reis besluiten weer naar huis te gaan, het verlangen terug te keren naar het land van herkomst, met soms het verlangen naar vroeger ‘toen alles beter was’ en tegelijkertijd met de kennis dat we in ons eigen geheugen vooral ontwerper zijn van een mooi verhaal over ons verleden. Groeit de behoefte aan eigen identiteit, in een wereld waar geografische grenzen vervagen? En zien we dat in de kunst terug?

Met lezingen van Douwe Draaisma, Henk van Os en Marjoleine de Vos – muziek van Marike Jager, Awkward I, Duo Brunt Hijmans, Noota Saxophone Duo, Trio Cantilene, Edo de Vlieger, Karin Strobos & Nieuw Philharmonisch Orkest – theatervoorstellingen van IVAK- de cultuurfabriek en Laura van Dolron – exposities door studenten Academie Minerva en Masha Trebukova

K K K K K K K KK K K K   K K K K K K K