foto blob

EXPOSEREN IN DE BLOB – 3 etages 3 kunstenaars

2 juli 2015

De Japanse architecte Moriko Kira ontwierp de ‘BLOB’: het ruime trappenportaal van het kantoor van de Stichting Oude Groninger Kerken. Onder het motto ‘drie etages, drie kunstenaars’ benaderen we talentvolle kunstenaars, die hier hun werk willen laten zien. Hiermee is DE BLOB  een nieuwe expositieruimte in het centrum van Groningen! Nu is werk te zien van: Antonia Rehnen, Carlijn Renders en Faisel Saro, allen alumni van Academie Minerva Groningen.

De BLOB bevindt zich aan de Coehoornsingel 14 in Groningen. De expositie is op werkdagen te bekijken, tijdens kantooruren.

EERSTE VERDIEPING – ANTONIA REHNEN 

“Vaak stel ik me voor te leven in een wereld die in werkelijkheid niet bestaat. Een wereld waarin kinderlijke verwondering een grote rol speelt. Dat er dingen bestaan als vliegende vissen, duikpakken waarmee we onder water kunnen ademen, en machines die ons laten vliegen, inspireren mij om een wereld tot leven te brengen waarin de mogelijkheden écht onbegrensd zijn.Haus im Wald 2015

Zowel collage als stop-motion animatie stellen mij in staat om dit gevoel van verwondering te verbeelden, en het misschien op anderen over te brengen. Een object of een beeld kan een aanleiding zijn voor het bouwen van een wereld daar omheen. Een persoonlijke gebeurtenis, een droom of een gevoel kan een beginpunt zijn, waarvan het werk zich tijdens het ontstaansproces los maakt en iets opzichzelfstaand wordt. Hoewel de directe gebeurtenis niet meer terug te vinden is, blijft de emotie waarmee ik begon in het werk aanwezig.”

http://www.antoniarehnen.com/

TWEEDE VERDIEPEING – CARLIJN RENDERS

Carlijn

“Vaak stel ik mijzelf de vraag of iemand anders de ruimte ook zo ervaart als ik dat doe. Is mijn perceptie van de werkelijkheid op dat moment en op die plek ook zo bij een ander? Wat is de werkelijke omgeving waarin ik mij bevind of kan ik alleen subjectief naar de ruimte kijken? Maak ik bewust mee waar ik sta en wat ik precies zie?

Door middel van zelfgemaakte filters die ik letterlijk voor mijn camera plaats, probeer ik mijn werkelijkheid vast te leggen op beeld. Ik vind het fascinerend te kunnen spelen met vormen en detaillering in de natuur om zo tot een nieuwe ruimte te komen. Met mijn beeldend werk probeer ik antwoord te geven op de vraag of de ervaring van ruimte is zoals ik deze waarneem.”

http://carlijnrenders.com/

DERDE VERDIEPING – FAISEL SARO

“De belangrijkste reden van mijn werk is gevoel en empathie oproepen. De mens is daarom vaak onderwerp of symbool in mijn werk. Dit doe ik om de beschouwer bewust te maken van zijn positie in relatie tot anderen, in een chaotische tijd waarin we steeds minder werkelijke verhoudingen overzien.

Om tot beeld te komen onderzoek ik mijn lichaam en de relaties die het lichaam aangaat met zijn context. Elke ervaring van het lichaam kun je beschouwen als een grafiek dat in het lichaam ligt opgeslagen. Al het meegemaakte graveert zich soms letterlijk in het lichaam. Beschadigingen, ervaringen, emoties, relaties en verbindingen in of aan het lichaam, zijn voor mij aanleiding om tot beeld te komen.”

http://faiselsaro.com/

foto faisel foto faisel 1